ساخت ویولن دست ساز

نوامبر 28, 2018

جنس ویولن دست ساز

مواد بکار رفته در ویولن دست ساز از جنس چوب و مشخصا از دو نوع چوب که یکی افرا، از این 4 قسمت، 3 بخش آن از […]