دسامبر 2, 2018

نکاتی طلایی برای گرم کردن دست قبل از نواختن ویولن

3 / 5 ( 1 امتیاز ) شما به عنوان یک نوازنده ویولن باید این نکته را بدانید که قبل از اینکه شروع به نواختن ویولن […]
تماس با آموزشگاه ماهون 09033807888