اکتبر 24, 2018
سه تار

آشنایی با ساز سه تار و تاریخچه آن

سه تار یکی از سازه های زهی مضرابی می باشد که از جنس چوب و فلز و زه و یانخ نایلون ساخته می شود. نام دیگر […]