دسامبر 3, 2018

اصول درست نگه داشتن ویولن روی شانه هایتان

نوازندگان گرامی شما باید به عنوان یک ویولونیست بدانید که حرکات بدنی شما و قسمت های از بدن شما در هنگام نواختن ویولن درگیر هستند پس […]