انواع ساز سنتور در ایران

نوامبر 7, 2018
ساز سنتور

گذشته تا به امروز ساز سنتور در ایران

ساز سنتور به شکل ذوزنقه متساوی‌الساقین ساخته می‌شود و نوع رایج این ساز دارای ۷۲ سیم است که هر ۴سیم از روی یک خرک می‌گذرد و […]