نوامبر 9, 2018
نواختن ویولن - نواختن ویولون

8 توصیه مهم برای نواختن ویولن

ساز ویولن سازی زهی – آرشه ای است و پایه ی هر ارکستر بزرگ محسوب می شوند و دیر زمانی است که در ایران شناخته شده […]