نوامبر 3, 2018
History and history of Santour

تاریخچه و قدمت ساز سنتور

ساز سنتور یکی از اصیل ترین ساز های ایرانی است که دارای آوای بسیار دل نشین می باشد که مخصوص مجالس های شب نشینی های و […]