سوالات متدوال درباره ویولن

دسامبر 11, 2018

سوالات متدوال درباره ویولن

ویولن چیست ؟ ساز ویولن کوچکترین عضو سازهای زهی و آرشه ای است. و برای آنکه آن را بتوانید بنوازید باید ساز را روی شانه چپ […]